Kontorslokaler – Kontorslokalerna.se

Kontorslokalerna är en sajt om kontorslokaler och marknaden kring dessa. Här spelar fastighetsmarknaden en central roll. Hur skiljer sig denna över tid och över regiongränserna i framförallt norden, dvs Danmark, Norge, Finland och Sverige.

Kontorslokaler

Stockholm, Göteborgs och Malmös kontorslokaler kan användas som en konjunkturindikator.

Fastighetsägarna

Akademiska hus

Akademiska Hus Aktiebolag är ett svenskt statligt ägt bolag med uppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. Fastighetsbeståndet omfattar över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta och har ett fastighetsvärde på 86 miljarder kronor (enligt årsredovisningen 2018). Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag och är ledande inom specialfastigheter för utbildning och forskning.

Balder

Fastighets AB Balder bildades 2005 ur börsnoterade Enlight AB. Samma år förvärvade Balder totalt 53 fastigheter till ett värde av 2,7 Mdkr. Sedan 2006 har företaget funnits i Göteborg (huvudkontor), Stockholm och Malmö. Samma år förvärvade Balder 75 fastigheter och vid årets slut ägde Balder totalt 128 fastigheter till ett värde om 7,0 Mdkr. 2007 renodlade Balder sitt fastighetsbestånd genom försäljning av 29 industri- och lagerfastigheter till Corem Property Group AB, där Balder blev en stor delägare.


Castellum

Castellum Aktiebolag är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.


Skandia Fastigheter

Fram till 2015 hette bolaget Diligentia. Skandia Fastigheter är ett av svenskt privat fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar kontor, bostäder, köpcentrum och samhällsfastigheter i huvudsak i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Skandia Fastigheter är ett helägt dotterbolag till Skandia.


Stockholmshem

Stockholmshem är ett kommunalt bostadsföretag, bildat 1937. AB Stockholmshem äger och hyr ut cirka 27 000 lägenheter i Stockholms stad.

Historik

I slutet av 1930-talet började staden bygga de första barnrikehusen. Stockholmshem bildades i februari 1937 och fick överta de hus som staden redan hunnit bygga i Traneberg, Hammarbyhöjden och Körsbärshagen vid Roslagstull. Stockholmshems främsta uppgift var till att börja med att uppföra så kallade barnrikehus, för mindre bemedlade barnrika familjer.

Bolaget blev snabbt ett viktigt instrument för stadens utveckling och bostadsbyggandet följde stadens årsringar. Under 1940- och 50-talen byggdes bland annat Årsta, Gröndal, Hjorthagen, Hökarängen, Västertorp, Solberga, Bagarmossen, Rågsved, Blackeberg och Hässelby.

Under 1960- och 70-talen industrialiserades byggprocessen alltmer. Den formade områden i bland annat Bagarmossen, Sätra och Skärholmen. Under 1980- och 90-talen byggde bolaget i Skarpnäck, på Södra Stationsområdet och vid Starrbäcksängen på Östermalm.

I dag är Stockholmshem hyresvärd för drygt fem procent av stockholmarna.


Svenska Bostäder

AB Svenska Bostäder eller bara Svenska Bostäder och i kortform SB, är ett kommunalt bostadsföretag helägt av Stockholms kommun.


Vasakronan

Vasakronan är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning mot kontors- och butikslokaler. Det är ägt av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna till lika delar och bildades då AP Fastigheter köpte Vasakronan 2008 från staten. AP Fastigheter hade då funnits i AP Fondernas ägo sedan grundandet 1988 och Vasakronan var det bolag som formades ur det tidigare Byggnadsstyrelsen.


kontorslokaler Solna